063 – 12 13 24 (telefonsvarare) info@foreningengamlaostersund.se

Föreningen Gamla Östersund

Föreningen bildades den 23 oktober 1923. Från början och ända fram till år 2001 var föreningen en sluten invalsförening för män som var födda i Östersund eller bott där en längre tid. År 2001 ändrades stadgarna så att FGÖ numera är en öppen förening för alla som är intresserade av Östersunds historia.

För medlemskap se underfliken ”Föreningen” rubrik ”Stadgar”

Genom åren har föreningen fått en omfattande samling av föremål, böcker, konst, foton och filmer att förvalta. Den digitala tekniken ger nya möjligheter att systematisera och sprida kunskap om samlingarna. En utveckling som vi bara är i början av.

 

NYHETER

Östersunds stadsmuseum

Östersunds stadsmuseum stängt tillsvidare på grund av det rådande världsläget med Corona.

Boksläpp och skriftserie

Föreningen Gamla Östersunds skriftserie Föreningen Gamla Östersund har under 2019 inrättat en skriftserie för utgivning av litteratur rörande Östersunds historia. Utgivningen kommer att ske på oregelbunden basis, beroende på tillgång av inlämnat material. Det är med...

Föreningen Gamla Östersunds högtidsmöte 2019

Föreningen Gamla Östersunds högtidsmöte 2019 Varje år firar Föreningen Gamla Östersund stadens födelsedag den 23 oktober med en fest i Rådhuset. I år fyller staden 233 år. Det var drygt 90 medlemmar som samlades till ett inledande mingel i Rådhusets övre hall som...

Refererat 2019

Årsreferat Föreningen Gamla Östersund 2019 Föreningen Gamla Östersund höll sitt årsmöte torsdagen den 21 mars i Östesunds biblioteks samlingssal med ett 40-tal medlemmar närvarande. Ordföranden Peter Berg hälsade välkommen och överlämnade klubban till Åke Rudolfsson...

MEDLEMSBLAD NR 1 2019 | FEBRUARI 2019

Här kan du läsa det senaste medlemsbladet för februari 2019. Medlemsblad_1_2019Ladda ner

Varför heter det som det gör?

Man kan ju undra hur en gata eller område fått sitt namn? Finns det någon historia bakom namnen? Vem vet var Götgatan låg i Östersund? År 1923 samlades tre starka potentater i Östersund. Det var Filosofie Licentiaten Algot Holmqvist, Bankdirektör Carl Lignell och Länsantikvarien Eric Festin. Potentaterna var mycket upprörda över att vissa av stadens gatunamn inte hade något alls med Östersund att göra.

Här krävdes krafttag! Efter ett hårt arbete snickrade man till en hel bok med förslag på namnbyten. Boken lämnades in till Stadsfullmäktige. Här kommer några exempel: Repslagaregatan behövde byta namn. Det fanns ju ingen repslagarbana där längre. Stadens politiker stack som vanligt ut näsan med olika förslag. De föreslog ”Sveagatan”, ”Esplanaden” och ”Avenyn”. Men de tre vise männen vann. Repslagaregatan bytte namn till Rådhusgatan. Gatan går förbi Rådhuset – logiskt. Vidare byttes Odengatan till Litsvägen. Den gick mot Lit och det var ju förresten ingen gata. Samma sak var det med Fältvägen som fick bli Stuguvägen.

Norrlandsgatan då? Jo, när staden växte i nordöstlig riktning var man tvungen att dika ur alla dessa våtmarker som fanns där. Man gjorde krondiken. Alltså fick det bli Krondikesvägen. Järnvägsparken bytte namn till Österängsparken. Järnvägstationen fanns i och för sig där, men Österängen hade en mycket äldre historia. En gång i tiden var Österängen en del av mycket fina slåttermarker för Odensalabönderna.

Namnet Tjalmargatan hade också en historisk bakgrund. Den vetter ju mot Tjalmarsundet i Storsjön mellan Andersön och Bynäset. En gång i tiden drev samer renhjordar genom just Tjalmarsundet. Tjalmar (Tjålme) kommer från samiskan och betyder just sund. Södra Nygränd fick byta namn till Thoméegränd. Det var efter Landssekreteraren Anders Jacob Thomée. Han satsade allt han hade för att förverkliga drömmen om en kommunikationsled från kust till kust med Jämtland som nav. Hela företaget gick dock i konkurs efter bara några år. Men efter detta startade en fantastisk ångbåtsera i hela Jämtland.

Thomée fick också ge namn till en ångbåt (Blaumaulebauten). En ångbåt som kanske tjänstgjort längst av alla ångbåtar i Sverige och som ökade mysighets- och trivselfaktorn i Östersund med hundra procent. Jo, förresten! Götgatan fick byta namn till Bangårdsgatan. Logiken segrade till sist även där. Jim Hedlund Landsarkivet i Östersund