Bidrag ur Romans understödsfond till Östersunds församling.

Föreningen Gamla Östersunds,  vice ordförande,  Göran Modén,  överlämnar här ett bidrag på 10.000:- ur Romans understödsfond, till Östersunds församlings diakonala verksamhet, som här mottages av diakonen Margareta Engdahl.