063 – 12 13 24 (telefonsvarare) info@foreningengamlaostersund.se

Årsreferat Föreningen Gamla Östersund 2019

Föreningen Gamla Östersund höll sitt årsmöte torsdagen den 21 mars i Östesunds biblioteks samlingssal med ett 40-tal medlemmar närvarande. Ordföranden Peter Berg hälsade välkommen och överlämnade klubban till Åke Rudolfsson som ledde årsmötesförhandlingarna.

Vid mötet omvaldes Peter Berg till föreningens ordförande. Styrelsen består i övrigt av Göran Modén, Lennart Sundström, Helene Bernhardsson och Christina Wistman. Suppleanter är Tomas Frank och Christer Holm.

Ur årsberättelsen för 2018 kan nämnas att föreningens högtidsmöte traditionsenligt hölls i Rådhuset på stadens födelsedag den 23 oktober med ett 90-tal deltagare som intog en trerätters middag. I anslutning till middagen höll Göran Modén ett föredrag illustrerat med bilder om Gunvor Larsson Utas (1923 – 2017) som var en engagerad medlem av föreningen och som i sitt testamente donerat halva sin kvarlåtenskap till föreningens utveckling. Han gav också exempel på de utvecklingsinsatser som föreningen kunnat göra genom hennes donation.

Årsskriften för 2018 presenterades vid årsmötet av Tage Levin och delades som vanligt ut till mötesdeltagarna. Den innehåller 26 artiklar och omfattar drygt 240 sidor. Dessutom arrangerade årsskriftredaktionen ett välbesökt offentligt boksläpp av årsskriften i Stadsmuseet den 27 oktober.

Arbetet med att utveckla föreningens hemsida och vidga innehållet har fortsatt under året. De inskannade fotona ur föreningens bildarkiv är nu tillgängliga via hemsidan vilket ger åtkomst till tusentals bilder. Likaså är föreningens fotoutställningar som visats på Jamtli och föreningens 400 konstverk inlagda. Samtliga årsskrifter från 1938 till 2011 finns också tillgängliga och är sökbara årsvis via sökord.

Sedan föreningen övertog ansvaret för facebookgruppen Historiska Östersund har antalet deltagare fortsatt att öka kraftigt och var mot slutet av 2018 uppe i nära 6 000. Deltagarna visar och kommenterar gamla foton från Östersund med omnejd.

Föreningen deltog i firandet av nationaldagen på Jamtli. Vackert väder och mycket folk gav ett bra tillfälle att presentera föreningens verksamhet.

Under året har föreningen lämnat nio yttranden över förslag till detaljplaner till Östersunds kommun.

Efter årsmötet överlämnade Göran Modén och Christina Wistman 2018 års stipendium på 15 000 kr ur Margareta och Robert Berghagens stiftelse till Stefan Jönsson för hans forskning om ångbåtstrafiken på Storsjön och Östersunds betydelse som nav i den trafiken.

Stefan Jönsson berättade sedan illustrerat med bilder om hur ångbåtstrafiken utvecklades på länets sjöar från de första stegen på 1840-talet.

 

Före mötet visades ett bildspel av Karl-Henrik Jonasson med gamla Östersundsmiljöer. Som avslutning bjöds mötesdeltagarna på kaffe/te och smörgås i bibliotekets kafeteria.

 

Christina Wistman och Göran Modén tillsammans med mottagaren av Berghagens stipendium Stefan Jönsson. Foto Karl-Henrik Jonasson.