063 – 12 13 24 (telefonsvarare) info@foreningengamlaostersund.se

Boksläpp och skriftserie

Föreningen Gamla Östersunds skriftserie Föreningen Gamla Östersund har under 2019 inrättat en skriftserie för utgivning av litteratur rörande Östersunds historia. Utgivningen kommer att ske på oregelbunden basis, beroende på tillgång av inlämnat material. Det är med...