063 – 12 13 24 (telefonsvarare) info@foreningengamlaostersund.se

Årsskriften

Redaktion

Föreningen har, sedan 1938, producerat en årsskrift med artiklar om Östersunds historia.

Redaktionen försöker i artiklarna täcka ett stort tidsintervall i stadens historia, från händelser några tiotal år tillbaka till åren närmare stadens grundläggning.

Redaktionskommittén består av:

  • Tage Levin (sammankallande)
  • Johan F. Wijnbladh
  • LO Rindberg
  • Margareta Olsson
  • Agne Svärd
  • Peter Berg

Kontakt med redaktionen görs bäst till Tage Levin och e-post  tage.levin@telia.com
Redaktionen tar tacksamt emot bidrag. Tag gärna kontakt först för ett samtal om ämne, artikelstorlek, bilder och annat.

Bli medlem

Klicka nedan för att läsa mer om att bli medlem i Föreningen Gamla Östersund

Bli medlem >>

Årsskriften 2017

Det är något speciellt när en publikation fyller 80 år. Här sitter vi i redaktions­rummet i stadens museum vid Rådhusplatsen och stimulerar glatt varandra till nya artiklar med ibland riktigt krävande forskningsinsatser. Men hur gick det till år 19 3 7 när den första redaktionen sökte sig fram till sin premiärupplaga för år 1938? Redaktionens sammansättning med mycket kvalificerade herrar och med den tidens anda gav som resultat en skrift med ett mera officiöst innehåll. Numera blir innehållet mera spontant, blandat och med många flera sidor. Så speglar Föreningen Gamla Östersunds årsskrifter synsättens förändringar och ti­dens gång. Men gemensamt under alla decennier är intresset för förändringarna i vår tillvaro och engagemanget för vår stads historia.
Årets Gamla Östersund ger dig efterlängtade bestsellers som Melanders minnen och Östersund för 25 år sedan, en inblick i domstolsväsendets utveckling, personhistoria om musikprofilen Karl-FredrikJehrlander och arkitekten Lennart Köpsen och inte mindre är fyra artiklar på sportavdelningen. Världsmästerskap började vi arrangera redan 1957, nu saknas bara Olympiska vinterspel!

Dessutom kan vi glädja oss åt att kärlekens gudinna Afrodite har funnits hos oss nu i 65 år, att Jazz iJemtland har kämpat sig fram till 50-årsjubileum och att Matakademien i Jämtland-Härjedalen överlevt i 30 år. Det kan vara intressant att notera hur Jan Myrdal en gång tappade målföret, hur det började på Jamtli och att vraket av hjulångarenJemtland frös sönder och sjönk under isen år 1870.

Bildsektionen presenterar de vemodiga historierna om de nu försvunna Norrlands artilleriregemente och Jämtlands flygflottilj. Vi kan också presentera ny forskning om Badhusparkens historia, om Östersunds Elektriska Fysikaliska Kuranstalt och påminna oss om Affärspalatset och Citypalatset. Glöm inte heller årets litteraturlista och presentationen av den mystiska grejen …

För redaktionen: Tage Levin (sammankallande)) Peter Berg) Margareta Olsson, LO Rindberg) Agne Svård och Johan F Wijnbladh.

Årsskriften kommer traditionsenligt ut den 23 oktober då föreningen har sitt högtidsmöte på stadens ”födelsedag”. De som inte deltager i middagen kan hämta sitt exemplar i Stadsmuseet följande lördagar.

Årsskriften ingår i medlemsavgiften och tillsänds medlemmarna under november månad. För övriga finns årsskriften att köpa i Stadsmuseet till ett pris av 100 kronor. Äldre årgångar säljs till reducerat pris. Årsskriften finns till salu även i Hübenettes bokhandel.