063 – 12 13 24 (telefonsvarare) info@foreningengamlaostersund.se

Östersunds stadsmuseum

Östersunds stadsmuseum stängt tillsvidare på grund av det rådande världsläget med...

Refererat 2019

Årsreferat Föreningen Gamla Östersund 2019 Föreningen Gamla Östersund höll sitt årsmöte torsdagen den 21 mars i Östesunds biblioteks samlingssal med ett 40-tal medlemmar närvarande. Ordföranden Peter Berg hälsade välkommen och överlämnade klubban till Åke Rudolfsson...
Romans understödsfond

Romans understödsfond

Bidrag ur Romans understödsfond till Östersunds församling. Föreningen Gamla Östersunds,  vice ordförande,  Göran Modén,  överlämnar här ett bidrag på 10.000:- ur Romans understödsfond, till Östersunds församlings diakonala verksamhet, som här mottages...