Bilder

En viktig tillgång för föreningen, och för vår stads historia, är vårt stora bildarkiv. Bilder som berättar om personer, byggnader och livet i Östersund genom åren. De flesta fotografierna är donerade,  bland annat av verksamma fotografer i Östersund. Fotografierna förvaras dels i vårt eget arkiv och dels i Bildbanken på Jamtli där också flera tusen negativ, glasplåtar, är deponerade.

Fotogrupperna har producerat ett antal utställningar,  kring olika teman, som rönt stort intresse. Bl a en serie om Östersund som militärstad.

I syfte att dokumentera vad bilderna skildrar finns ett antal fotogrupper som identifierar föreningens foton. Fotogrupperna arbetar med systematisering, katalogisering och scanning av bilder för att göra dem digitalt tillgängliga.

Har du intresse och vill delta i en fotogrupp, hör av dig till föreningen!

Förteckning över gatu- och ortnamn Östersund upprättad av Ivan Wikström 1963. (sökbar PDF, tryck Ctrl + F)

Handritad kartkopia över Frösö Läger vid flytten 1910

Karta från 1922 med förslag till namn på gator och kvarter i Municipalsamhället Hornsberg

Jämtlandsbankens stadskarta från 1920. ”Förslag till ny stadsplan över Östersund”

Då järnväg kom till Östersund.
Minnesanteckningar av Erik Christian Genberg kring byggnader och folk i Östersund kring 1880-talet.
Sökbar pdf.. (sökbar PDF, tryck Ctrl + F)

Plankarta öfver ÖSTERSUND och Villastaden HORNSBERG,
utgifen till minne af
STADENS ETTHUNDRA-ÅRS JUBILEUM den XXIII OKTOBER 1886

Översiktskarta från 1937 som visar Östersund, Frösön, Ås och Genvalla/Knytta

Kartbland Östersund 1937, skala 1:100 000

Adressnummerlängd för Östersunds Stad.

utgiven av Östersunds Posten 1888

Adressnummerlängd 1888

Karta över Östersund upprättad 1920 av Stadsingengören Adolf Kjellin.
Gatorna har på denna karta sina ursprungliga namn som till viss del ändrades 1923)

Karta över Östersund upprättad 1936 av Frid. Eggwertz
Kartan innehåller, gatunamn, kvartersnamn och tomtnummer.)

Odenslunds municipalsamhälle samt jordlägenheterna Hårdänge, Furutorp och Katrinelund på en karta upprättad 1905.

D C Smith.
1872-1955
Några anteckningar från ett köpmanshus i
Östersund. Av Kickan Söderström

Smiths.pdf

Dokumentarkiv