063 – 12 13 24 (telefonsvarare) info@foreningengamlaostersund.se

Bilder

En viktig tillgång för föreningen, och för vår stads historia, är vårt stora bildarkiv. Bilder som berättar om personer, byggnader och livet i Östersund genom åren. De flesta fotografierna är donerade,  bland annat av verksamma fotografer i Östersund. Fotografierna förvaras dels i vårt eget arkiv och dels i Bildbanken på Jamtli där också flera tusen negativ, glasplåtar, är deponerade.

Fotogrupperna har producerat ett antal utställningar,  kring olika teman, som rönt stort intresse. Bl a en serie om Östersund som militärstad.

I syfte att dokumentera vad bilderna skildrar finns ett antal fotogrupper som identifierar föreningens foton. Fotogrupperna arbetar med systematisering, katalogisering och scanning av bilder för att göra dem digitalt tillgängliga.

Har du intresse och vill delta i en fotogrupp, hör av dig till föreningen!

Dokumentarkiv

Förteckning över gatu- och ortnamn Östersund upprättad av Ivan Wikström 1963. (sökbar PDF, tryck Ctrl + F)