063 – 12 13 24 (telefonsvarare) info@foreningengamlaostersund.se

Bilder

En viktig tillgång för föreningen, och för vår stads historia, är vårt stora bildarkiv. Bilder som berättar om personer, byggnader och livet i Östersund genom åren. De flesta fotografierna är donerade,  bland annat av verksamma fotografer i Östersund. Fotografierna förvaras dels i vårt eget arkiv och dels i Bildbanken på Jamtli där också flera tusen negativ, glasplåtar, är deponerade.

Fotogrupperna har producerat ett antal utställningar,  kring olika teman, som rönt stort intresse. Bl a en serie om Östersund som militärstad.

I syfte att dokumentera vad bilderna skildrar finns ett antal fotogrupper som identifierar föreningens foton. Fotogrupperna arbetar med systematisering, katalogisering och scanning av bilder för att göra dem digitalt tillgängliga.

Har du intresse och vill delta i en fotogrupp, hör av dig till föreningen!

Dokumentarkiv

Förteckning över gatu- och ortnamn Östersund upprättad av Ivan Wikström 1963. (sökbar PDF, tryck Ctrl + F)

Handritad kartkopia över Frösö Läger vid flytten 1910

Då järnväg kom till Östersund.
Minnesanteckningar av Erik Christian Berg kring byggnader och folk i Östersund kring 1880-talet.
Sökbar pdf.. (sökbar PDF, tryck Ctrl + F)

Karta över Östersund upprättad 1920 av Stadsingengören Adolf Kjellin.
Gatorna har på denna karta sina ursprungliga namn som till viss del ändrades 1923)

Karta över Östersund upprättad 1936 av Frid. Eggwertz
Kartan innehåller, gatunamn, kvartersnamn och tomtnummer.)