Föreningen Gamla Östersunds skriftserie

Föreningen Gamla Östersund har under 2019 inrättat en skriftserie för utgivning av litteratur rörande Östersunds historia. Utgivningen kommer att ske på oregelbunden basis, beroende på tillgång av inlämnat material.
Det är med stor glädje Föreningen Gamla Östersund härmed publicerar den första utgåvan i skriftserien: Johan F Wijnbladhs gedigna arbete att återge A.E. Melanders minnen från 1850-talets Östersund, som även inkluderar fotografier ur föreningens samlingar.
För Föreningen Gamla Östersund mars 2019 / Göran Modén och Christina Wistman.

Adolf Emil Melanders minnen från sin barndoms stad – Östersund på 1850-talet – ger oss, liksom hans teckningar, en levande bild av dåtidens unga stad, men inte bara Östersund utan han levandegör även bilden av livet i en svensk småstad på 1850-talet. I korta avsnitt belyser han olika sidor av livet i dåtidens Östersund. Stadens innevånare står fram levande inför oss. Det är både människor och miljöer, både ståndspersoner och avsigkommna, både vardag och fest som han skildrar.
Med sitt målande språk räds han inte att oförblommerat tillkännage sin uppfattning om olika företeelser. Hans fräscha och raka sätt att uttrycka sig utan att vara sårande är föredömligt. Att han har sympatier och antipatier beträffande vissa av stadens innevånare sticker han inte under stol med.
Melanders skildring präglas av såväl humor som ömsinthet. Han älskade sin bardomsstad.
För cirka 100 år sedan planerade han att ge ut Östersund på 1850-talet i bokform. Det blev inte så – först 2019. I enlighet med hans intentioner har hans minnen och teckningar kompletterats med en del fotografier samt personnotiser och en liten ordlista.