063 – 12 13 24 (telefonsvarare) info@foreningengamlaostersund.se

Program

Aktiviteter

Föreningen anordnar aktiviteter av olika slag som i första hand riktar sig till medlemmarna. Information om kommande arrangemang sänds ut via medlemsbrev tre gånger per år och på denna hemsida. Meddelande om aktiviteter med kortare tid till genomförandet sänds med E-postExempel på genomförda och planerade arrangemang är:

  • föreläsning/bildvisning om intressanta passager i stadens historia
  • guidad vandring på norra begravningsplatsen och vid gravarna kring gamla kyrkan
  • samarrangemang av bussutflykt till gamla gårdar i staden
  • samarrangemang av publika föreläsningar av kända historiker

 

Årssmöte 21 mars 2017 med Föreningen Gamla Östersund

Föreningen Gamla Östersund höll sitt årsmöte tisdagen den 21 mars i stadsbibliotekets samlingssal med drygt 40 medlemmar närvarande. I ordförandens frånvaro hälsade vice ordföranden Göran Modén välkommen och överlämnade klubban till Åke Rudolfsson som ledde mötets förhandlingar.

Vid mötet omvaldes Peter Berg till föreningens ordförande. I styrelsen ingår dessutom Göran Modén, Lennart Sundström, Helene Bernhardsson, Göran Falkerby, Sten Wadensjö och Christina Wistman. Suppleanter är Tomas Frank och Christer Holm.

Ur årsberättelsen för 2016 kan nämnas att föreningens högtidsmöte traditionsenligt hölls på stadens födelsedag den 23 oktober i Rådhuset med 120 deltagare som intog en trerätters middag. I samband med middagen berättade astrofotografen Göran Strand om sitt framgångsrika arbete med att fotgrafera himlavalvet och visade fascinerande exempel på sina bilder. Christina Wistman berättade om processen som lett fram till att Nationalmuseum Norr nu etableras i Östersund. Bengt Weilert avtackades med blommor för sitt ideella arbeta med att fotografera föreningens 400 konstverk som medger visning i digital version. Som avslutning delades som vanligt föreningens årsskrift ut till mötesdeltagarna. Det var den 79:e årgången

Två fotoutställningar i serien om Östersund som militärstad visades på Jamtli. De handlade om I 5 och A 4 och var ett samarbete med kamratföreningarna för respektive regemente. Fotogrupperna fortsätter sitt arbete med att scanna och dokumentera föreningens stora bildinnehav.

Föreningen deltog i firandet av nationaldagen på Jamtli som gynnades av vackert väder och mycket folk vilket gav ett bra tillfälle att presentera föreningens verksamhet.

Under året har föreningen lämnat åtta yttranden över detaljplaner till Östersunds kommun.

Den 20 juni arrangerades en uppskattad stadsvandring med Jim Hedlund och den 26 november besökte Göran Strand stadsmuseet där han berättade om och visade sina rymdbilder inför ett stort antal besökare.

Efter årsmötet höll Göran Modén ett föredrag med bilder om jämtlandskonstnären Olof Ahlberg. Han räknades till landets främsta skulptörer och är representerad med sina skulpturer och andra offentliga utsmyckningar över hela Sverige. I Östersund är han aktuell genom frågan att återplacera hans skulptur Afrodite till den ursprungliga platsen vid Rådhusgatan mitt emot Rådhuset. Det märkliga är att Olof Ahlberg och hans stora produktion är så lite känd här i länet. Han föddes i Storhögen 1876 och dog1956 och är begravd på Häggenås kyrkogård.  Hans efterlämnade samlingar donerades först till Östersunds kommun men har nu övertagits av Jamtli.

Före mötet visades ett bildspel av Christer Holm och Jan Borg om gamla tiders Östersund.