063 – 12 13 24 (telefonsvarare) info@foreningengamlaostersund.se
Styrelsen
Ordförande Peter Berg 070-681 61 71
Vice Ordförande Göran Modén 070-663 31 50
Sekreterare Lennart Sundström 073-800 02 52
Skattmästare Birgitta Kålen
Ledamot Christina Wistman 070-610 04 72
Ledamot Christer Kling
Suppleant Christer Holm
Suppleant Björn Nilsson