063 – 12 13 24 (telefonsvarare) info@foreningengamlaostersund.se

Östersunds stadsmuseum

Östersunds stadsmuseum stängt tillsvidare på grund av det rådande världsläget med...

Boksläpp och skriftserie

Föreningen Gamla Östersunds skriftserie Föreningen Gamla Östersund har under 2019 inrättat en skriftserie för utgivning av litteratur rörande Östersunds historia. Utgivningen kommer att ske på oregelbunden basis, beroende på tillgång av inlämnat material. Det är med...

Föreningen Gamla Östersunds högtidsmöte 2019

Föreningen Gamla Östersunds högtidsmöte 2019 Varje år firar Föreningen Gamla Östersund stadens födelsedag den 23 oktober med en fest i Rådhuset. I år fyller staden 233 år. Det var drygt 90 medlemmar som samlades till ett inledande mingel i Rådhusets övre hall som...

Refererat 2019

Årsreferat Föreningen Gamla Östersund 2019 Föreningen Gamla Östersund höll sitt årsmöte torsdagen den 21 mars i Östesunds biblioteks samlingssal med ett 40-tal medlemmar närvarande. Ordföranden Peter Berg hälsade välkommen och överlämnade klubban till Åke Rudolfsson...